Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2011

elpie
13:30
1520 828a
Reposted fromlllm lllm viaoll oll
elpie
13:26
3118 c78f
Reposted fromtimecode timecode viaxszerlit xszerlit

January 23 2011

elpie
12:35
9239 1993 500
Reposted byspik0r spik0r

January 21 2011

elpie
09:03
4183 93e2 500
W jakim jest stanie ?
Reposted fromszczypiorstwo szczypiorstwo viaxszerlit xszerlit

December 23 2010

elpie
20:12
Patrz, Brianie. Jeden renifer właśnie zrobił kupę na pysk innego renifera... A tamten to zjadł. Czyż Boże Narodzenie nie jest magiczne?
— Stewie, Family Guy
Reposted bymihoshi mihoshi

December 16 2010

elpie
20:03
Reposted fromzlewkizpolewki zlewkizpolewki viapl pl

December 15 2010

elpie
17:44
3178 5915
Reposted fromwoodrow woodrow viaxszerlit xszerlit

December 13 2010

elpie
17:36
3272 bad3 500
A to niedobry....
Reposted frominternety internety

December 09 2010

elpie
23:16
7938 921b 500
synoptycy uspokajają
Reposted fromfantik fantik viaraczkowski raczkowski

November 25 2010

elpie
21:13
Żona leży w łóżku. Przychodzi mąż z owcą pod pachą i mówi:
-Widzisz, kochanie, z tą świnią kocham się, jak ciebie boli głowa.
Żona:
-Mam nadzieję, że wiesz, że to jest owca.
Mąż:
-Mam nadzieję, że wiesz, że nie mówię do ciebie.

[http://bdg.type.pl/forum/viewtopic.php?t=540&postdays=0&postorder=asc&start=1350]
elpie
14:08
Reposted fromsstefania sstefania viaxszerlit xszerlit

November 23 2010

elpie
15:03
7118 00ab
Reposted bynot66 not66

November 19 2010

elpie
21:49
9686 876e
It's fun to stay at the Y - M - C - A!

November 16 2010

elpie
10:11
7226 f8cc 500
Potwór?
Reposted fromsober sober viaraczkowski raczkowski

November 15 2010

elpie
09:46
Wchodzi koleś do restauracji, siada przy stoliku, woła kelnera i zamawia kaczkę po krakowisku. Po 10 minutach kelner podaje mu danie. Koleś ślini palec, wsadza kaczce w dupe, wierci chwile, ślini znowu i do kelnera:
- Panie co to jest? Przecież zamawiałem kaczkę po krakowsku, a Pan mi tu przynosisz kaczkę po warszawsku. Zabieraj Pan to stąd.
Kelner grzecznie wziął kaczuchę i poszedł z nią na kuchnię.
- Te kucharz jakiś nawiedzony koleś jest, weź mu zrób to tak jak trzeba, bo nie mam zamiaru się z nim użerać.
Po chwili kucharz oddaje kelnerowi gotową potrawę.
- Kaczka po krakowsku dla szanownego Pana - rzecze kelner.
Ten zaś palec w dupsko kaczki, wierciołek i spróbowanie.
- Kurwa mać Panie drogi, Pan se ze mnie żartujesz prawda? Przecież to jest kaczka po wrocławsku. Nie rób se Pan jaj i dawaj mi tu kaczkę po krakowsku.
Sytuacja się powtarza, kelner, kaczka, kuchnia, kucharz, kelner, kaczka, klient.
Klient palec w dupę i potem do ryja.
- Do chuja wacława, Pana do reszty pojebało. To kurwa jest kaczka po poznańsku, do kurwy nędzy. Nie kurwa tak dalej być nie będzie. Wychodzę z tego zasranego lokalu i więcej moja noga tu nie postanie.
- Panie szanowny - tłumaczy się kelner - jeszcze jedna szansa. Zaraz wracam.
I zaś na kuchni kucharz się zwija przy kaczce, żeby była po krakowsku. Po pięciu minutach kelner wraca do kolesia. Tamten szybki palcem grzebie w dupsku kaczki, smakuje i zaś:
- Nie no Panie, w dupie. Idę stąd bo tu pracują same debile co to kaczki nie potrafią przyrządzić.
Koleś wstaje i wychodzi, ale przed wejściem zostaje zaczepiony przez pijanego jegomościa:
- Panie drogi, przeprrraszam bardzo szanownego Pana, ale widzę, że Pan zna się na rzeczy. Wie Pan, ja trochę wypiłem, ba, nawet więcej niż trochę. Najebany jestem w trzy dupy.Nie wiem jak się nazywam, ale najgorsze to, że nie wiem gdzie mieszkam. Byłby Pan łaskaw?

[http://bdg.type.pl/forum/viewtopic.php?p=158774#158774]
elpie
00:55
8539 39f7
bunnies :)
Reposted fromkuciak kuciak viaxszerlit xszerlit

November 10 2010

elpie
17:25
Reposted frombearbeer bearbeer viagerdistan gerdistan

November 07 2010

elpie
11:12
8250 a768 500
Od czasu pojawienia się figury Chrystusa...
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

November 06 2010

elpie
17:58

November 04 2010

elpie
19:59
Pedobear?
Reposted frominternety internety
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl